Zekât Tüm Semavi Dinlerde Vardır

Zekât tüm ehl-i kitaba emredilen dosdoğru bir dinin unsurudur (Beyyine, 98:5). Zekât, Hz. İsa'nın (as.) henüz beşikte iken emrolunduğunu söylediği bir ibadettir (Meryem, 19:31). İsmail peygamberin ailesine emrettiği (Meryem, 19:55), Yakup ve İshak peygamberlere vahyedilen hususlardan biridir (Enbiya, 21:73).

Zekât İnsanlığın İlacıdır

Zekât insanlığın giriftar olduğu ekonomik hastalıklar için büyük bir ilaçtır. Dünyadaki ekonomik eşitsizlikleri bitirmenin en güzel yolu zekâttan geçer. Çünkü zekât, fakirleri ve düşkünleri gözeterek zenginlerin ihtiyaç sahiplerine el uzatmalarını sağlamaktadır.